CHORD Uhibbuki mitsla maa

  • Bagikan

AM F G

Uhibbuki mitsla maa anti

G AM
Uhibbuki kaifa maa Kunti

AM F G
Wa mahmaa kaana mahmaa shooro

G AM
Antii habiibatii anti

F G AM
Zaujatii, Antii habiibatii anti

REFF..

AM G

Halaalii anti laa akhsyaa ‘azuulan himmuhuu maqti

G AM
Laqod adzinaz zamaanu lanaa biwushlin ghoiri munbatti

AM G
Saqoitil hubba fii qolbii bihusnil fi’li wassamti

G AM
yaghiibus sa’du in ghibti wa yashful ‘aisyu in ji’ti

F G F AM

Nahaarii kaadihun hattaa idzaa maa ‘udtu lilbaiti

F G F AM
Laqiituki fanjalaa ‘annii dhonaaya idzaa maa tabassamti

AM F G

Uhibbuki mitsla maa anti

G AM
Uhibbuki kaifa maa Kunti

AM F G
Wa mahmaa kaana mahmaa shooro

G AM
Antii habiibatii anti

F G AM
Zaujatii, Antii habiibatii anti

AM G

Tadhiiqu biyal hayaatu idzaa bihaa yauman tabarromti

G F AM
Fa as’aa jaahidan hattaa uhaqqiqo maa tamannaiti

AM F G
Hanaa’ii anti faltahna’ii bidif-il hubbi maa ‘isyti

G F AM
Faruuhanaa qodi’talafaa kamitslil ardhi wannabti

AM G

Fa yaa amalii wa yaa sakanii wa yaa unsii wa mulhimati

F G AM
Yathiibul ‘aisyu mahmaa dhooqotil ayyamu in thibti 2x

AM F G

Uhibbuki mitsla maa anti

G AM
Uhibbuki kaifa maa Kunti

AM F G
Wa mahmaa kaana mahmaa shooro

G AM
Antii habiibatii anti

F G AM
Zaujatii, Antii habiibatii anti

Download MP3 Juz Amma Misyari Rasyid Anak-Anak Murottal Quran Merdu Juz 30

Info: Web beritasaatini telah pindah ke 1suara

  • Bagikan